Archive for the 'Tävling' Category

Tävling #3

tavling_1

Bild ovan kommer från senaste numret av en serie som jag nyligen recenserat och tyckt mycket om. Kan någon gissa vilken. Första rätta svaret vinner en god jul.


W3Counter

Bloggnätverk – Bloggschmätverk